fbpx

Koronavirus v Hradci Králové

Šíříme informace, ne paniku

Zaregistrujte se jako dobrovolník 

Nabízím pomoc

Je potřeba pomoci zejména starším a nemocným, aby nebyli nákaze vystaveni. Zároveň řada rodičů potřebuje pomoci s hlídáním svých dětí, protože s nimi nemůže zůstat doma. V Hradci rovněž probíhá svépomocná výroba roušek.

1) Nejprve se obraťte na své příbuzné, známé nebo sousedy. Ideálně telefonicky kontaktujte své nejbližší a nabídněte jim svou pomoc. Zejména seniory ubezpečte, že situace je společnými silami řešitelná a že na ně myslíte.

2) Zaregistrujte se jako dobrovolník. Je potřeba budovat širší síť dobrovolníků pro případ, že by větší část stávajících musela do karantény.

3) Zapojte se do šití roušek. Stále jsou potřeba dobrovolníci, kteří dokážou roušky šít. Průběžně je potřeba doplňovat i materiál. Pokud se chcete zapojit jakýmkoliv způsobem do šití roušek vyplňte formulář na stránce www.hradecsijerousky.cz. Najdete na ní i všechny potřebné kontakty.

4) Máte 3D tiskárnu? Zapojte se do tisku štítů pro profesionály v první linii. Bližší informace na hradectisknestity.cz 

Děkujeme, že se zapojíte! Tím, že uděláte dvakrát týdně nákup své sousedce nebo sousedovi, pomůžete nejen jim, ale úplně všem. Společně koronavirus zvládneme. 

Upozornění pro dobrovolníky: Důsledně používejte ochranné pomůcky. Vyvarujte se jakéhokoli fyzického kontaktu s lidmi, kterým pomáháte.

Hledám pomoc

1) Magistrát zřídil linky pomoci. Fungují ve všední den od 8 do 16 hodin. Čísla jsou 607 042 086, 607 041 577 a 607 042 219.  Úředníci odboru sociálních věcí Magistrátu města Hradce Králové Vám dokáží nabídnout pomoc.

2) Celostátní bezplatná informační linka pro seniory nebo pro osoby, které o ně pečují, je 800 200 007.

3) Pokud jako organizace (soukromé zdravotnické zařízení, sociální služba, nezisková organizace, obchod…) potřebujete textilní roušky vyplňte formulář na www.hradecsijerousky.cz.

Kontakty

1212 celostátní bezplatná infolinka o COVID-19

778 532 313 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

607 042 086, 607 041 577 a 607 042 219 linky pomoci Magistrátu města Hradec Králové

724 810 106, 725 191 367 Státní zdravotní ústav (zdraví a hygiena)

225 131 810 Ministerstvo dopravy (mimořádná opatření v mezinárodní dopravě)

224 183 200, 224 183 100 Ministerstvo zahraničních věcí (pro Čechy v zahraničí a jejich blízké)

224 854 444 Ministerstvo průmyslu a obchodu (podnikatelé a živnostníci)

974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 Ministerstvo vnitra (hranice, pobyt, pohyb, cizinci)

Odkazy

koronavirus.mzcr.cz speciální web Ministerstva zdravonictví ke koronaviru

www.vlada.cz  sledujte aktuální nařízení vlády

www.hradeckralove.org web Magistrátu města Hradec Králové

www.okoronaviru.cz informační web o Covid-19

Přírůstkové a kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19

Děkujeme dobrovolníkům